Job description

Administratie

‐ Verantwoordelijk voor het bijhouden van alle personeelsdossier (hard copy en digitaal)
‐ Maakt rapportages over vakantie uren, headcount, organogrammen, training en ontwikkeling
‐ Is eerste contactpersoon voor vertalingen vanuit het hoofdkantoor
‐ Is beheerder van ons competentie programma PlusPort
‐ Coördineert de trainingen uit het PlusPort programma (boeken van trainingen, medische keuringen, verwerkt de TEE formulieren)
‐ Rapporteert de maandelijkse training compliance cijfers

Recruitment

‐ Aanspreekpunt voor alle externe werving en selectie- en detacheringsbureaus m.b.t. W&S activiteiten
‐ Assisteert in het maken en coördineert het verzamelen van alle benodigde documenten voor een W&S procedure
‐ M.b.v. Workday, coördineert alle open posities, binnengekomen Cv’s, gesprekken en is aanspreekpunt voor alle
kandidaten
‐ Coördineert en boekt de sollicitatiegesprekken, zorgt voor de afhandeling van deze gesprekken met leidinggevenden en terugkoppeling naar de kandidaten
‐ Met de geselecteerde kandidaat, bereidt alle documentatie voor, dat nodig is voor het aanname proces en begeleid dit proces tot ondertekening van het contract.

Interne communicatie

‐ Is aanspreekpunt voor alle Nederlandse content van ons intranet VETnet
‐ Beheert de HR Team pagina en alle NBU gerelateerde informatie op het intranet

Overige verantwoordelijkheden

Aanvullende taken en verantwoordelijkheden kunnen toebedeeld worden, mocht daar een noodzaak voor zijn als
gevolg van activiteiten van het bedrijf en bijbehorende toename in werk voor de HR afdeling.

Job requirements

Vloeiend en Nederlands en Engels, zowel verbaal als schriftelijk
MBO+ / HBO Human Resources
Organisatie talent
Kennis van het programma Workday (een pre)
Kunnen navigeren in een internationale omgeving

Voorkeur heeft, om 32 uur over 5 dagen te verdelen.

Our offer

Uitstekende arbeidsvoorwaarden en een marktconform salaris.

Company description

Apply for: HR Administrator/Recruiter

Oceanwide processes confidential information, including personal data. We will handle your personal data confidentially in accordance with our Privacystatement.

Do you have questions about this vacancy?

Scott Hordijk can tell you all about it.

Apply for this job