MVO

Als werkgever op de wereldwijde arbeidsmarkt heeft Oceanwide invloed op het werk en leven van individuen, maar ook op bedrijven over de hele wereld en op de samenleving als geheel. Gezien deze verantwoordelijkheidspositie zal Oceanwide er alles aan doen om ervoor te zorgen dat haar zakelijke belangen in harmonie zijn met de belangen van haar stakeholders, interne medewerkers, flexwerkers, klanten, aandeelhouders, de samenleving als geheel en het milieu. We doen dit vanuit de overtuiging dat succes op de lange termijn alleen kan worden bereikt door een werkomgeving die duurzame voordelen biedt aan alle belanghebbenden.

Dit beleid is vertaald in de volgende bedrijfsprincipes, die gelden voor alle medewerkers van Oceanwide:

Bedrijfsprincipes

1. Wij voldoen te allen tijde aan (internationale) regelgeving en eisen.

2. Al onze medewerkers mogen verblijven en werken in het land waar ze zijn tewerkgesteld.

3. Al onze medewerkers krijgen een loon dat op zijn minst in overeenstemming is met het minimumloon dat wordt bepaald door internationale of nationale wetgeving in het betreffende land of door de benchmarknormen van de lokale industrie.

4. Onze medewerkers hoeven voor hun bemiddeling nimmer een vergoeding te betalen.

5. We promoten diversiteit en streven naar gelijke kansen.

6. We discrimineren werknemers niet en zullen er alles aan doen om discriminatie op de werkplek uit te bannen.

7. Wij zijn tegen kinderarbeid en alle vormen van gedwongen of verplichte arbeid en zullen er alles aan doen om dergelijke praktijken uit te bannen.

8. Gezondheid en veiligheid is een van de topprioriteiten van het bedrijf.

9. We zullen een actieve rol spelen bij het verbeteren van de gezondheid en veiligheid van al onze medewerkers.

10. Wij zijn tegen buitensporige werktijden en zullen ervoor zorgen dat de werktijden van onze medewerkers voldoen aan nationale en internationale regels en voorschriften en aan benchmark-industrienormen.

11. We ondersteunen en respecteren de bescherming van internationaal afgekondigde mensenrechten.

12. Wij verzetten ons tegen corruptie in alle vormen, inclusief afpersing en omkoping, en zullen er alles aan doen om dit uit te bannen.

13. We zullen altijd transparant zijn in onze verslaglegging en eerlijk naar onze belanghebbenden over wat ze kunnen verwachten.

14. We streven ernaar om de negatieve impact van onze activiteiten op het milieu te verminderen.