Senior Projectplanner

Den Helder

Marine Engineering, Office

Full Time

€3000 - €3500

Vocational

We zijn op zoek naar een gemotiveerde Senior Projectplanner voor een uitdagende projectbaan van 2 jaar bij de Koninklijke Marine in Den Helder.

Apply for this job

Job description

Beschrijving afdeling binnen de Directie Materiële Instandhouding
De instandhoudinggroep is verantwoordelijk voor de tijdige materiële gereedheid van onder de groep vallende Onderzeeboten. De instandhoudinggroep heeft met de beschikbare middelen en tegen minimale kosten als hoofddoelstelling: het verwezenlijken en bestendigen van de geëiste materiële gereedheid van de schepen.

Beschrijving taken afdeling
Sectie Projecten zorgt voor alle projectmanagementtaken die bij het projectmatig uitvoeren van het onderhoud behoren. Dit omvat projectmanagement, projectplanning, scheepcoördinatie en werkcoördinatie.

Functie omschrijving en taken
1) Stelt integrale projectplanningen op voor de complexe projecten (o.a. meerdere opdrachtgevers, met elkaar verweven deelprojecten - dokplanningen/integratieplanningen) en onderhoudt deze door: het op grond van de projectdoelstellingen initieel inzichtelijk maken van de benodigde (deel)activiteiten, het capaciteitsbeslag, de overige middelen, hun onderlinge relaties en de kritische paden qua tijd en geld
 • het afstemmen met de deelplanningen van onderaannemers en overige in het project participerende partijen;
 • het op grond van de gewijzigde projectdoelstellingen of onoverkomelijke verstoringen aanpassen van de benodigde (deel)activiteiten, het capaciteitsbeslag, de overige middelen, hun onderlinge relaties en de kritische paden qua tijd en geld
2) Bewaakt de voortgang van integrale projecten door:
 • verzorgen van voortgangsoverleggen
 • volgen en bijsturen van de projectactiviteiten gedurende de looptijd van het project en het met functionarissen die belast zijn met de aanname van het werk en planning bewaken van het kritieke pad
 • het inventariseren van de risico's die het project negatief beïnvloeden en het tijdig daarop anticiperen ter voorkoming van verstoringen
 • het verzorgen van rapportages over de voortgang van de planning en de tijdsrisico's die zich kunnen voordoen
 • het adviseren over knelpunten in de planning; het uitwerken van diverse scenario's om tot oplossingen voor knelpunten te komen
3) Adviseert inzake de ontwikkeling, beschrijving en implementatie van het integrale planningsmethoden door:
 • het inventariseren, ontwikkelen, beschrijven, vastleggen en analyseren van methoden/standaarden voor integrale netwerkplanningen
 • het opstellen van richtlijnen voor de productiebesturing van projectmatige opdrachten in de bij Defensie/het Commando Zeestrijdkrachten in gebruik zijnde bestuurlijke informatiesystemen
 • het participeren in gebruikersgroepen in relatie tot projectplanning en productiebesturing
 • het volgen van ontwikkelingen op het gebied van netwerkplanningen en het daarover opstellen van adviezen
 • het analyseren, adviseren en vastleggen t.a.v. procedures, werkvolgorden en -faseringen voor de vervaardiging van diverse administratieve bescheiden en invoeren van benodigde gegevens in de werkorderadministratie
 • het analyseren van en adviseren over de behoefte aan project gerelateerde overzichten, grafieken, statistische gegevens e.d. die van nut kunnen zijn binnen de uitvoerende afdelingen en het geven van aanwijzingen voor de vervaardiging daarvan
4) Bewaakt de kwaliteit en methodiek van alle projectplanningen binnen de eigen MI-groep, coacht als senior de projectplanners als zodanig en fungeert als expert op zijn vakgebied

5) Treedt op als assistent en 1e plaatsvervanger van de (senior) projectleider in zake het betreffende project

Job requirements

Eisen
 • Minimaal in het bezit van een MBO 4-diploma in de richting elektrotechniek/werktuigbouwkunde/scheepsbouwkunde
 • Beschikt over kennis en kunde van Primavera P6 of gelijkwaardig
 • Heeft minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in de laatste 10 jaar als projectplanner in een maritiem technisch complexe omgeving met langlopende projecten
 • Kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift
 • Beschikbaar voor minimaal 36-40 uren per week met uitzondering van vakantieverlof, feestdagen en dergelijke met een maximum van 9 uur per werkdag
 • Nederlandse nationaliteit is vereist i.v.m. verkrijgen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG - Justis) en Verklaring van Geen Bezwaar (VGB - MIVD)
Wensen
 • Beschikt over een afgeronde HBO opleiding in een technische richting
 • Beschikt over minimaal een afgeronde opleiding projectmanagement IPMA-D of gelijkwaardig
 • Heeft eerder ervaring opgedaan met scheepsonderhoud bij het Commando Zeestrijdkrachten in de afgelopen 15 jaar
 • Heeft ervaring met het werken in SAP in de rol van projectplanner/projectplanning

Our offer

 • Projectcontract voor 2 jaar
 • Salaris 3000 – 3500 euro bruto per maand (afhankelijk van kennis en ervaring)

Company description

Apply for: Senior Projectplanner

Oceanwide processes confidential information, including personal data. We will handle your personal data confidentially in accordance with our Privacystatement.

Do you have questions about this vacancy?

Bart Schmits can tell you all about it.

Apply for this job